Cây thuốc vị thuốc

Hoa dực đài.

Hoa dực đài
Tên khác: Cam đàng hoang
Tên khoa học:Getonia floribunda Roxb

Mã đề

MÃ ĐỀ

Cây cứt lợn.

CÂY CỨT LỢN

Xuyên khung trà điều tán

1- Thành phần:

Muồng truổng.

MUỒNG TRUỔNG
Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.

Sâm Ngọc Linh

SÂM NGỌC LINH

Cây Đinh Lăng

ĐINH LĂNG

Củ Riềng

RIỀNG
"Con Chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng Riềng!"

Xáo Tam Phân

XÁO TAM PHÂN
Paramignya trimera (Oliver) Burkill, Severinia trimera (Oliv.) Suwingle, Atalantia trimera Oliver.
Họ Cam (Rutaceae).

Cát Sâm xứ Kinh Bắc cung tiến cho vua nhà Nguyễn.

Cát Sâm xứ Kinh Bắc cung tiến cho vua nhà Nguyễn.