Thông tin Đông Y Thừa Thiên Huế

TỌA ĐÀM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2017

HĐY tổ chức toạ đàm gặp mặt các thầy thuốc Đông y

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Lãnh Đạo HĐY thăm tặng hoa chúc mừng PKĐK Nguyễn Quang Hợp và PCT YHCT Tẩn Nhân là các đơn vị gắn bó với các hoạt động của HĐY

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Lãnh đạo HĐY thăm tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kế thừa Ứng dụng YHCT TTĐ Liên Hoa - TTĐ Hải Đức - An Cựu City là những đơn vị khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo gắn bó đồng hành cùng HĐY

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Lãnh đạo HĐY thăm tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo và toàn thể thầy thuốc Bv YHCT và Bv 268 ngày 27/2 ngày thầy thuốc Việt Nam

Thông tin Đông Y 2013

 

Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính chất đặc thù. Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua đã góp phần tích cực cùng ngành Y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 

Trong những năm đầu nhiệm kì 2011- 2015, với Ban Chấp hành và Lãnh đạo mới, đã đổi mới hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.