Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về Hội Đông y Thừa Thiên Huế

Giới thiệu chung về Hội Đông y Thừa Thiên Huế

Hội Đông y Tỉnh Thừa thiên Huế là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y. Có vai trò nồng cốt trong việc phát triển nền Đông y Việt Nam.

1. Thông tin chung về Hội Đông y Thừa Thiên Huế