Đại hội Hội Đông Y TTHuế

Hội Đông Y huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại Hội lần thứ VI

Sáng nay ngày 6/11/2020, Hội Đông Y huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại Hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020-2025