Thông báo

Ban hành Hướng dẫn sử dụng YHCT phòng chống ôn dịch Covid-19.

Quyết định và hướng dẫn Sử dụng Y học cổ truyền phòng chống ôn dịch COVID - 19 do chủng Vi rút Corona mới (SARS-COV-2).

Quyết định và thể lệ cuộc thi: " Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, những cống hiến, những tấm gương xây dựng Hội Đông Y Việt Nam trong 75 năm qua của các vị Danh y, Lương y, Lương dược, Thầy thuốc Đông y Việt Nam"

 

 

 

Thông báo về Lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Đại Danh Y Thiền sư Tuệ Tĩnh năm 2021.

Văn phòng Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo:
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, năm nay Hội Đông Y Tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đại Danh Y Thiền sư Tuệ Tĩnh với quy mô nhỏ. (Gồm: Ban Chấp Hành và Ban Nghi Lễ)

Công văn hỏa tốc về việc " Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Thông báo về Lễ kỉ niệm ngày mất của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông năm 2021.

 

Văn phòng Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo:

thông báo tuyển dụng lần 2

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Hội Đông y tỉnh vị trí Kế toán

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

HỘI ĐÔNG Y TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG HỘI VỊ TRÍ KẾ TOÁN

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Hội Đông y tỉnh vị trí Kế toán

Kếhoạch Lễ Hải Thượng Lãn Ông

Hội Đông Y tỉnh Thưa Thiên Huế xin thông báo:

GIẤY MỜI

Mời toàn thể hội viên HĐY và những thầy thuốc có tấm lòng hướng về cội nguồn đến tham dự lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào thời gian và địa điểm ghi trong giấy mời.
Trân trọng

GIAY MỜI DỰ LỄ DÂNG HƯƠNG HTLO

Kính mời quý Hội viên, quý thầy lương Y lương dược, các bác sỹ tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Không có văn bản thay thế tự động nào.