Thông báo

thông báo tuyển dụng lần 2

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Hội Đông y tỉnh vị trí Kế toán

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

HỘI ĐÔNG Y TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG HỘI VỊ TRÍ KẾ TOÁN

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Hội Đông y tỉnh vị trí Kế toán

Kếhoạch Lễ Hải Thượng Lãn Ông

Hội Đông Y tỉnh Thưa Thiên Huế xin thông báo:

GIẤY MỜI

Mời toàn thể hội viên HĐY và những thầy thuốc có tấm lòng hướng về cội nguồn đến tham dự lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào thời gian và địa điểm ghi trong giấy mời.
Trân trọng

GIAY MỜI DỰ LỄ DÂNG HƯƠNG HTLO

Kính mời quý Hội viên, quý thầy lương Y lương dược, các bác sỹ tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Không có văn bản thay thế tự động nào.

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Bệnh viện Y học Cổ truyền

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Bệnh viện Quân Y 268

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Phòng khám Tẩn Nhân

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Phòng khám đa khoa Nguyễn Quang Hợp

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Ngày 27/2/2018 lãnh đạo Hội Đông Y Thừa Thiên Huế, Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa