Ban lãnh đạo

 
BS CK2. Đặng Thị Mai Hoa
Chủ tịch Hội Đông Y
 

LY. Lê Quý Ngưu
Phó chủ tịch Hội Đông Y

LY. Trần Quốc Hùng
Phó chủ tịch Hội Đông Y

LY. Thích Tuệ Tâm
Phó chủ tịch Hội Đông Y