Tin Hoạt Động

Hội Đông Y huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại Hội lần thứ VI

Sáng nay ngày 6/11/2020, Hội Đông Y huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại Hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020-2025

KIỂM TRA CT 24 NAM ĐÔNG 2019

Sáng ngày 30/5/2019 Hội Đông Y Thừa Thiên Huế đã thăm và làm việc với TTYT và HĐY huyện Nam Đông

KT CT 24 NAM ĐÔNG 2019

Sáng ngày 30/5/2019 Hội Đông Y Thừa Thiên Huế đã thăm TYT thị trận Nam Đông

Hội nghị ỦY Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 11

Hội thảo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

Hội thảo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

Thừa Thiên - Huế phát huy thế mạnh y học cổ truyền

Thừa Thiên - Huế phát huy thế mạnh y học cổ truyền

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Tinh hoa Đông y Huế"

 
08:43 | 23/11/2018

LỄ TIÊN THƯỜNG 2019