Hoa dực đài.

Hoa dực đài
Tên khác: Cam đàng hoang
Tên khoa học:Getonia floribunda Roxb
Cây: Cây bụi leo, cao 2 – 4 m. Thân cành mảnh, mọc tỏa rộng, có nhiều lông màu hung. Lá: Lá mọc đối, hình mác hay bầu dục – thuôn, dài 5-12 cm, rộng 3-5 cm, gốc và đầu tròn, hơi dày, lúc non có lông ở cả hai mặt, sau chỉ mặt dưới phủ lông màu hung; cuống lá cũng có lông hung.
Hoa: Cụm hoa mọc ở ngọn hoặc kẽ những lá gần ngọn thành chùy – bông dài 20 cm, có lông; lá bắc hình bầu dục hoặc ellip; hoa màu lục vàng; đài hình phễu, 5 răng, mặt ngoài phủ đầy lông, tràng 0 cánh; nhị 10, xếp thành 2 hàng; bầu hạ, 3 noãn.
Quả gần hình trụ, có lông, bao bọc bởi đài đồng trưởng; hạt 1.
Mùa hoa quả: tháng 3-4.
Bộ phận dùng: Thân, lá
Thu hái: Thu hái cả thân, lá về thái mỏng cất dùng
Phân bố: Hay mọc hoang ở vùng đồi núi, ven đường, phổ biến ở miền Nam.
Tính vị: Vị ngọt chát, tính mát
Tác dụng: Tiêu viêm, chữa ho, chữa bệnh ngoài da
Cách dùng: Dùng 20g dưới dạng thuốc sắc , đắp ngoài không kể liều lượng.