Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa.

Sáng ngày 11/9/2022, BS.CKII. Đặng thị Mai Hoa, chủ tịch HĐY tỉnh Thừa Thiên Huế và LY. ĐK. Trần Quốc Hùng phó chủ tịch HĐY TT Huế đã tham dự Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa. Tại buổi lễ lãnh đạo hội đã phát biểu chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp của TTĐ Liên Hoa.