Hội Đông Y tỉnh TT Huế chúc mừng HĐY thành phố nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.

Ngày 23/02/2022 Hội Đông Y tỉnh TT Huế chúc mừng HĐY thành phố nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.