Hội Đông y Tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự 65 năm xây dựng và phát triển HĐY Quảng Bình.

Hội Đông y Tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự 65 năm xây dựng và phát triển HĐY Quảng Bình.