Hội Đông y tỉnh thăm và làm việc với các PCT huyện Hương Thủy nhân ngày nhà thuốc Việt Nam 27/2.

Ngày 22/02/2022 Hội Đông Y tỉnh TT Huế đã làm việc và chúc mừng các HĐY Hương Thuỷ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.