Hội Đông Y tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng các cơ sở KCB nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.

Ngày 25/02/2022 Hội Đông Y tỉnh TT Huế chúc mừng các cơ sở KCB nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.