Tin Hoạt Động

ĐẠI HỘI HỘI ĐÔNG Y HƯƠNG TRÀ

Chúc mừng Đại hội HĐY Hương Trà nhiệm kỳ 
2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. 
LY Nguyễn Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch HĐY Hương Trà

G I Ả I T H Ư Ở N G S Á N G T Ạ O K H O A H Ọ C T H Ừ A T H I Ê N H U Ế L Ầ N T H Ứ 8 , N Ă M 2 0 1 6.

G I Ả I T H Ư Ở N G S Á N G T Ạ O K H O A H Ọ C T H Ừ A T H I Ê N H U Ế L Ầ N T H Ứ 8 , N Ă M 2 0 1 6.

Chủ tịch Hội Đông Y Hà Nội cùng đoàn thăm TTKTUD TTĐ Liên Hoa

Chủ tịch Hội Đông Y Hà Nội cùng đoàn thăm TTKTUD TTĐ Liên Hoa

Hội Đông Y Hà Nội tặng tập sách "Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ cộng đồng"

Hội Đông Y Hà Nội tặng tập sách "Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ cộng đồng"

Giao ban cụm VI, HĐY các tỉnh Bắc miền trung

Giao ban cụm VI, HĐY các tỉnh Bắc miền trung

Thăm tặng quà ngư dân nghèo tại xã Lộc Thịnh Lộc Hà, Hà Tĩnh

Thăm tặng quà ngư dân nghèo tại xã Lộc Thịnh Lộc Hà, Hà Tĩnh

Tham và làm việc với HĐY huyện Hương Trà

Tham và làm việc với HĐY huyện Hương Trà

Thăm và làm việc với HĐY Pháp Lạc

Thăm và làm việc với HĐY Pháp Lạc

Thăm và làm việc với HĐY Mai Khôi An Tịnh Đường

Thăm và làm việc với HĐY Mai Khôi An Tịnh Đường

Thăm và làm việc với HĐY Phú Vang

Thăm và làm việc với HĐY Phú Vang