Thăm và làm việc với TTYT Phú Lộc và HĐY Phú Lộc

Sáng ngày 21/09/2022, BS.CKII.Đặng Thị Mai Hoa - Chủ tịch HĐY tỉnh Thừa Thiên Huế và LY.ĐK.Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch HĐY TT Huế cùng Đoàn HĐY tỉnh đã về làm việc với TTYT Phú Lộc và HĐY Phú Lộc về công tác chuẩn bị Đại hội HĐY Phú Lộc.