Thông tin Đông Y 2013

 

Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính chất đặc thù. Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua đã góp phần tích cực cùng ngành Y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 

Trong những năm đầu nhiệm kì 2011- 2015, với Ban Chấp hành và Lãnh đạo mới, đã đổi mới hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

 

Hôm nay, trong không khí hân hoan: Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Quí Tị, Mừng đất nước đổi mới. Nhân dịp kỷ niệm 222 năm Ngày giỗ Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác (1791- 2013), 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/ 02/ 1955- 27/ 02/ 2013), để cán bộ, hội viên hiểu rõ về quá trình phát triển Hội trong thời gian qua, nhất là những thành quả của hoạt động Hội trong nhiệm kì mới, Hội Đông y phát hành Tập Thông tin Đông y.

 

Ban Biên tập cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp tin, bài của Quí đơn vị, Hội viên. Ban Biên tập đã cố gắng rất nhiều hoàn thành Tập Thông tin kịp thời phục vụ bạn đọc. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, không sao tránh khỏi sơ suất, kính mong Quí vị thông cảm.

 

Nhân dịp năm mới, chúng tôi thay mặt Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Biên tập, gửi đến toàn thể Cán bộ, Hội viên và bạn đọc, lời chúc An khang, Hạnh phúc, Thành đạt.

 

 

Thừa Thiên Huế, tháng 02- 2013

 

 

 

BS. CKII. Đặng Thị Mai Hoa

 

Chủ tịch Hội Đông y & Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Đính kèm: