TỌA ĐÀM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2017

HĐY tổ chức toạ đàm gặp mặt các thầy thuốc Đông y

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, đám cưới, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới, bộ vét và trong nhà