THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Lãnh đạo HĐY thăm tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo và toàn thể thầy thuốc Bv YHCT và Bv 268 ngày 27/2 ngày thầy thuốc Việt Nam

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi và trong nhà