Kếhoạch Lễ Hải Thượng Lãn Ông

Hội Đông Y tỉnh Thưa Thiên Huế xin thông báo:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 645/UBND-YT ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, đồng thời thông báo cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao tập trung đông người, các hội nghị, hội thảo liên quan để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng chống dịch bệnh.

     Vậy Hội Đông y Thừa Thiên Huế Trân trọng thông báo:

           Để thực hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng đạo, Hội Đông y tổ chức Lễ kỉ niệm 229 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông với quy mô nhỏ gọn, Ban Chấp Hành Hội Đông y tỉnh kính thông báo để Quý Cơ quan và Quý Hội viên đã nhận được giấy mời được biết

          Để biết thêm chi tiết, Hội viên liên hệ theo đơn vị hội của mình, hoặc theo địa chỉ:

          Văn phòng Tỉnh hội: số 20 Nguyễn Huệ, TP Huế, Điện thoại: 3931653,

          Website: hoidongythuathienhue.vn

Đính kèm: