Thư viện ảnh

Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua khối năm 2021.

Chiều ngày 01/02/2021, khối tổ chức xã Hội đã tổ chức hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua khối năm 2021.

 

Hội nghị Tổng kết Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị Tổng kết LIên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Hội nghị Tổng kết Y tế 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2021.

Sáng 08/01/2021 tham dự Hội nghị Tổng kết tại Bệnh viện YHCT tỉnh.

Bảo vệ đề tài “Bảo tồn và phát triển tinh hoa Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng 07/01/2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế dưới sự chủ trì của TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng khoa học, Hội Đông Y Thừa Thiên Huế đã Bảo vệ thành công thuyết minh đề tài “Bảo tồn và phát triển tinh hoa Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021.