Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua khối năm 2021.

Chiều ngày 01/02/2021, khối tổ chức xã Hội đã tổ chức hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua khối năm 2021.