TTĐ LIÊN HOA TK HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2019, Trung tâm Kế thừa Ứng dụng YHCT TTĐ Liên Hoa tổ chúc lễ tông kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019