TRUNG TÂM KTUD TTĐ LIÊN HOA TỔNG KẾT

Trung tâm Kế thừa Ứng dụng YHCT TTĐ Liên Hoa Tổng kết - Tất niên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 5 người
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà