LỄ TIÊN THƯỜNG

15 g hôm nay ngày 11/2/2017 nhằm ngày 15 tháng giêng năm Đinh Dậu tại Y Miếu Huế đã làm lễ Tiên Thường

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà