Lễ dâng hương tưởng niệm Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm 2022.

Hôm nay ngày 16 tháng giêng năm nhâm Dần, Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế Long trọng Tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Y Miều Huế.