Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Hội năm 2022 và Hội thảo trao đổi kinh nghiệm điều trị bệnh dị ứng.

Ngày 16/02/2022 Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế Hội nghị triển khai khế hoạch công tác Hội năm 2022 và Hội thảo trao đổi kinh nghiệm điều trị bệnh dị ứng.