Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 20/5/2016 được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020” với 63 tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nguyễn Dung và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Nam Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban nghành trong tỉnh cùng lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, lãnh đạo các trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố, trưởng phòng khám của một số cơ sở khám chữa bệnh từ thiện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ sở hành nghề y dược tư nhân Y học cổ truyền trên địa bàn.
Tại hội nghị, Bộ Y tế đã báo cáo kết quả 5 năm  triển khai Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có những nét nổi bậc: Mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tiếp tục ổn định và phát triển với 63 Bệnh viện Y học cổ truyền, trong đó có: có 05 bệnh viện hạng I, 25 bệnh viện hạng II và 33 bệnh viện hạng III. Tỉ lệ khám bệnh bằng Y học cổ truyên, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trên tổng số khám chữa bệnh chung tại tuyến tỉnh là 11,7%; tuyến huyện là 13,4%; tuyến xã là 28,5%. Mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ngày càng phát triển, tính đến thời điểm hiện tại 84,8% trạm y tế có tổ chức khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nguyễn Dung cho biết, trên cơ sở Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2020; Trong giai đoạn 2011-2015, hệ thống quản lý Y dược cổ truyền của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được hoàn thiện một bước mới. Tuyến tỉnh đã hoàn thiện hệ thống quản lý Y dược cổ truyền của tỉnh; bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh được xây dựng theo hướng bệnh viện đa khoa về Y dược cổ truyền; Hội Đông y, Hội Châm cứu đã củng cố và phát triển các Trung tâm Kế thừa-Ứng dụng Y học cổ truyền và các Phòng chẩn trị Y học cổ truyền trên toàn tỉnh. Tuyến huyện có trên 80% danh mục kỹ thuật chuyên ngành theo phân tuyến của Bộ Y tế đã được triển khai thường xuyên. Tại các Trạm y tế xã/ phường/ thị trấn, 100% cơ sở trạm được tầng hóa và đều có Bác sỹ đa khoa và Y sỹ Y học cổ truyền chuyên trách để triển khai khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, hiện nay có một số trạm đã có Bác sĩ Y học cổ truyền. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020”, trong đó có chuẩn về Y học cổ truyền; đến nay toàn tỉnh đã có 150/152 xã đạt Chuẩn (chiếm 98,7%); 100% các Trạm đều có vườn thuốc nam từ 40 - 60 cây thuốc theo danh mục Bộ Y tế quy định, để giới thiệu, phổ biến và hướng dẫn cho nhân dân địa phương cách trồng và sử dụng một số loại cây thuốc thông dụng để điều trị một số bệnh thông thường. 
Cuối buổi hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp thu ý kiến và thảo luận của các đại biểu tại các điểm cầu, nêu phương hướng giải quyết vướng mắt, đề ra  phương hướng và chỉ tiêu cho 2016 - 2020, đồng thời phát biểu ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và tuyên bố bế mạc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Thừa Thiên Huế:
 
 
 
tin: BSCKII.THS. Nguyễn Mậu Duyên, BS.Nguyễn Thanh Phong