TTĐ HẢI ĐỨC TK HOẠT ĐÔNG NĂM 2018

Hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2019, TTĐ Hải Đức tổ chúc lễ tông kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019