Thăm và tặng quà nghệ nhân ưu tú LY Thích Tuệ Tâm

Thăm và tặng quà nghệ nhân ưu tú LY Thích Tuệ Tâm đã được Nhà Nước phong tặng danh hiệu NNUT lần thứ nhất trong lĩnh vực Y năm 2016 là người đầu tiên vinh dự được vinh danh.Thầy đã đem hết tâm huyết nghề Đông y truyền cho bao thế hệ học trò.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà