THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2017

Sáng nay lãnh đạo Hội Đông y thừa Thiên Huế thăm và tặng quà các thầy thuốc lão y: Bs Nguyễn Đức Mùi, BS Trương Tiềm Chủ Tịch HĐY tiền nhiệm, Ly Hồ Văn Tảo Hương Trà, Ly. Nguyễn Chê, Ly Lê Sàm Hương Thuỷ. Đến thăm các thầy rất vui tuy món quà không có giá trị vật chất nhưng đã đem đến niềm vui ấm lòng các cụ khi đến tuổi tám mươi có dư

Sáng nay lãnh đạo Hội Đông y thừa Thiên Huế thăm và tặng quà các thầy thuốc lão y: Bs Nguyễn Đức Mùi, BS Trương Tiềm Chủ Tịch HĐY tiền nhiệm, Ly Hồ Văn Tảo Hương Trà, Ly. Nguyễn Chê, Ly Lê Sàm Hương Thuỷ. Đến thăm các thầy rất vui tuy món quà không có giá trị vật chất nhưng đã đem đến niềm vui ấm lòng các cụ khi đến tuổi tám mươi có dư

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và món ăn