THĂM LÃO Y LÊ HỮU MẠCH

 

 

Lãnh đạo HĐY thăm tặng quà CT HĐY thành phố Huế nhân ngày thầy thuốc việt nam