LỄ TIÊN THƯỜNG 2019

Hôm nay ngày 15 tháng giêng HĐY cúng tiên thường Đại Danh Y HTLO tại Y Miếu Huế 
Lễ Tiên thường là gì?
Lễ tiên thường còn được gọi là ngày cúng cáo giỗ, cúng trước ngày người quá cố qua đời.
Trong ngày này, con cháu cáo giỗ để mời người đã khuất hôm sau về hưởng giỗ, xin phép Thổ công cho vong hồn người quá cố và gia tiên nội ngoại về hưởng giỗ cùng cháu con. Ngày này con cháu, người thân cũng thường sắp lễ ra mộ, vừa là thăm viếng, sửa sang phần mộ, vừa trực tiếp mời vong linh người thân, đồng thời cáo thỉnh thần linh, thổ địa cho phép vong linh thân nhân được về hưởng giỗ.
Lễ tiên thường chỉ được áp dụng đối với giỗ trọng, tức giỗ những người hàng trên hoặc ngang hàng trưởng gia như kỵ, cụ, ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ, anh, chị, em... còn đối với giỗ mọn, tức giỗ những người hàng dưới trưởng gia như con, cháu, chắt, chít... thì không cần cúng Tiên thường mà chỉ cúng ngày Chính giỗ.

Lễ tiên thường được cúng vào buổi chiều ngày hôm trước. Ngày này, từ sáng sớm bàn thờ được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ để bày mâm biện lễ, chuẩn bị cho việc cúng bái buổi chiều. Trong Lễ tiên thường, khi khấn, chủ lễ phải kính cáo Linh thần Thổ Địa trước, khấn mời gia tiên sau. Bắt đầu từ lúc đó bàn thờ luôn phải duy trì đèn nhang, hương khói cho đến hết lễ Chính kỵ vào ngày hôm sau.
Trước đây, Lễ tiên thường được tổ chức rất long trọng, có thể làm cỗ mời bà con thân thích, thông gia, xóm giềng đến ăn giỗ vào ngày này. Ngày nay, lễ tiên thường được tổ chức đơn giản hơn. Trên bàn thờ chủ yếu bày hương hoa, trầu cau, trái cây, rượu nước và một số vật phẩm chay tịnh để kính cáo gia thần và khấn mời vong linh gia tiên, mang đúng ý nghĩa là cáo giỗ, còn làm cỗ cúng và mời khách tập trung vào ngày Chính kỵ./.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Lôc Le, Lê Ngọc Mãn, Đức Nguyễn và Ngô Văn Chính, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, râu và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: Ngô Văn Chính, đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
+5