LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NGÀY VIÊN TỊCH CỦA ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Hôm nay ngày 16 tháng giêng năm Đinh Dậu HĐY tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ong Lê Hữu Trác

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 27 người
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà