KT CT 24 NAM ĐÔNG 2019

Sáng ngày 30/5/2019 Hội Đông Y Thừa Thiên Huế đã thăm TYT thị trận Nam Đông

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Văn Hiền, Nhân Hiếu, Trần Hùng và Ngô Văn Chính, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Văn Hiền, Ngô Văn Chính, Trần Quý Diễn và Trần Hùng, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Văn Hiền, Trần Quý Diễn, Nhân Hiếu, Ngô Văn Chính và Trần Hùng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, thực vật, cây, hoa, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên