KIỂM TRA CT 24 NAM ĐÔNG 2019

Sáng ngày 30/5/2019 Hội Đông Y Thừa Thiên Huế đã thăm và làm việc với TTYT và HĐY huyện Nam Đông

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nhân Hiếu, Trần Hùng, Ngô Văn Chính và Nguyễn Văn Hiền, mọi người đang đứng, bầu trời, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Văn Hiền, Ngô Văn Chính, Mien Nguyen, Nam Thầy, Nhân Hiếu và Trần Hùng, mọi người đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nhân Hiếu, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, văn phòng và trong nhà