HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Sáng ngày 21/11/2018, Khối tổ chức xã hội đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Khối tổ chức xã hội gồn 11 đơn vị Hội: Hội Đông Y; Hội Người Mù; Hội Chữ thập đỏ; Hội Nhà báo; Hội Bảo vệ quyền trẻ em; Hội khuyến học; Hội Luật gia; Hội Văn học nghệ thuật; Hội khoa học kỹ thuật; Tổ chức Hữu nghị.

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà