Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 24/7/2018, HĐY Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. HĐY huyện/Thi/Thành phố và các đơn vị tham gia đông đủ tham luận sôi nổi đạt hiệu quả cao.