Đại hội đại biểu Hội Đông y TT Huế lần thứ VI

HỪA THIÊN HUẾ 24H TRT - 18/03/2016
Đại hội đại biểu Hội Đông y TT Huế lần thứ VI
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức mạng lưới Hội cùng việc đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh từ thiện, kế thừa nghiên cứu khoa học là những hoạt động của nổi bật của Hội Đông y TT Huế trong nhiệm kỳ vừa qua. Tại Đại hội đại biểu lần thứ VI diễn ra sáng 18/3, Hội Đông y TT Huế cũng thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.

Đến nay, hệ thống tổ chức Hội hoạt động ở cả ba cấp, đã phủ kín 100% Hội Đông y các huyện, thị xã, Tp. Đối với nhiệm vụ chuyên môn Hội xây dựng được hệ thống các phòng chẩn trị bằng phương pháp châm cứu  phối hợp các phương pháp YHCT khác đều khắp trên địa bàn tỉnh, áp dụng nhiều kỹ thuật châm cứu mới có hiệu quả trong điều trị, kết hợp Đông Tây y đạt hiệu quả cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ qua, với việc vận động thành lập quỹ khám chữa bệnh nhân đạo, mỗi năm tỉnh Hội tổ chức từ 5 đến 6 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho từ 5.000 đến 6.000 người dân ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, bên cạnh những địa chỉ khám từ thiện lâu nay như Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa, Hải Đức, phòng khám Nhân ái với tổng số bệnh nhân khám chữa bệnh, châm cứu từ thiện mỗi năm trên 37.000 người, tổng số tiền cấp thuốc miễn phí là 4,2 tỷ đồng. Nét nổi bật trong công tác nghiên cứu, kế thừa là hội hoàn thành đề tài “Sưu tầm, biên dịch, đề xuất phương hướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn”.

Đại hội cũng đã thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với trọng tâm là tiếp tục phát triển tổ chức hội ở cấp xã phường và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

        Như Nguyện