Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch năm 2022

Sáng ngày 18/01/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch năm 2022.