Lễ tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức.

Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2021, Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.