Lương y không được kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với tân dược

 
 

Lương y chỉ được kê đơn thuốc y học cổ truyền theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề, không được phép kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với thuốc tân dược.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cũng theo Thông tư này, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa khác và y sĩ đa khoa khi kê đơn kết hợp y học cổ truyền chỉ được kê đơn thuốc thành phẩm y học cổ truyền; y sĩ y học cổ truyền công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nơi chưa có bác sĩ chỉ được phép kê đơn thuốc y học cổ truyền, kết hợp với thuốc tân dược sau khi được Giám đốc hoặc người đứng đầu  cơ sở khám, chữa bệnh phân công bằng văn bản. Đặc biệt, người có bài thuốc chữa bệnh gia truyền chỉ được kê đơn bài thuốc gia truyền đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Đơn thuốc chỉ được kê sau khi đã trực tiếp khám bệnh, chẩn đoán bệnh và biện chứng luận trị theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; không kê vào đơn thuốc các loại thuốc không nhằm mục đích phòng, chữa bệnh, thuốc không được phép lưu hành hợp pháp, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Mỗi lần kê đơn thuốc, chỉ được kê với số lượng đủ dùng tối đa 30 ngày đối với bệnh mạn tính, điều trị ngoại trú; 10 ngày với bệnh mạn tính, điều trị nội trú hoặc tối đa 07 ngày với các bệnh điều trị ngoại trú khác. Riêng với bệnh cấp tính đang điều trị nội trú, thực hiện kê đơn thuốc tối thiểu 02 lần trong 07 ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2016.