Tin tổng hợp

ĐẠI HỘI HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HUẾ

Chúc mừng Đại Hội HĐY thành phố Huế Nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.
Chúc mừng LY. Lê Hữu Mạch tái đắc cử chủ tịch HĐY thành phố Huế

HĐY Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016

Sáng ngày 30/12/2016, HĐY Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016 và triển khai công tác trọng tâm năm 2017

HĐY Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016

Sáng ngày 30/12/2016, HĐY Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016 và triển khai công tác trọng tâm năm 2017

ĐẠI HỘI HỘI ĐÔNG Y HƯƠNG TRÀ

Chúc mừng Đại hội HĐY Hương Trà nhiệm kỳ 
2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. 
LY Nguyễn Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch HĐY Hương Trà

G I Ả I T H Ư Ở N G S Á N G T Ạ O K H O A H Ọ C T H Ừ A T H I Ê N H U Ế L Ầ N T H Ứ 8 , N Ă M 2 0 1 6.

G I Ả I T H Ư Ở N G S Á N G T Ạ O K H O A H Ọ C T H Ừ A T H I Ê N H U Ế L Ầ N T H Ứ 8 , N Ă M 2 0 1 6.

Chủ tịch Hội Đông Y Hà Nội cùng đoàn thăm TTKTUD TTĐ Liên Hoa

Chủ tịch Hội Đông Y Hà Nội cùng đoàn thăm TTKTUD TTĐ Liên Hoa

Hội Đông Y Hà Nội tặng tập sách "Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ cộng đồng"

Hội Đông Y Hà Nội tặng tập sách "Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ cộng đồng"

Giao ban cụm VI, HĐY các tỉnh Bắc miền trung

Giao ban cụm VI, HĐY các tỉnh Bắc miền trung

Thăm tặng quà ngư dân nghèo tại xã Lộc Thịnh Lộc Hà, Hà Tĩnh

Thăm tặng quà ngư dân nghèo tại xã Lộc Thịnh Lộc Hà, Hà Tĩnh

Tham và làm việc với HĐY huyện Hương Trà

Tham và làm việc với HĐY huyện Hương Trà