Tin tổng hợp

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 24/7/2018, HĐY Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. HĐY huyện/Thi/Thành phố và các đơn vị tham gia đông đủ tham luận sôi nổi đạt hiệu quả cao.

GIAY MỜI DỰ LỄ DÂNG HƯƠNG HTLO

Kính mời quý Hội viên, quý thầy lương Y lương dược, các bác sỹ tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Không có văn bản thay thế tự động nào.

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Bệnh viện Y học Cổ truyền

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Bệnh viện Quân Y 268

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Phòng khám Tẩn Nhân

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Phòng khám đa khoa Nguyễn Quang Hợp

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Ngày 27/2/2018 lãnh đạo Hội Đông Y Thừa Thiên Huế, Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa

THĂM NGÀY THẦY THUỐC 27/2/2018

Ngày 27/2/2018 lãnh đạo Hội Đông Y thừa Thiên Huế, Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Nhân Ái An Cựu City

Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam

Sáng ngày 27/2/2018 Lãnh đạo Hội Đông Y, Thăm chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức

Tọa đàm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

            Ngày Thầy thuốc Việt Nam là ngày 27 tháng 2, bắt đầu từ sau năm 1955, gắn với sự kiện Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế. Bộ y tế đã lấy ngày 27 tháng 2 làm ngày truyền thống của ngành.