GIAO BAN CỤM HĐY CÁC TỈNH BẮC MIỀN TRUNG NĂM 2017

Đoàn HĐY TT Huế tham dự GB
Hội Nghị GB cụm
Đoàn HĐY TT Huế tham dự GB
Hội Nghị GB cụm - DS Hảo trưởng cụm
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Hội Nghị GB cụm
Hội Nghị GB cụm
Hội Nghị GB cụm
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Đoàn HĐY TT Huế chụp ảnh với CT HĐY VN TRần Văn Bản
Hội Nghị GB cụm
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Hội Nghị GB cụm
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Hội Nghị GB cụm
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Hội Nghị GB cụm
Hội Nghị GB cụm
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Viếng Mộ Đại Tướng
Viếng Mộ Đại Tướng
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO
Lễ dâng hương tại mộ Đại danh y HTLO